Bezoekuren herstel & kortverblijf: 14u – 22u

Ter Sig

Adres

Aalstersestraat 40, Lebbeke

Klachtenbeleid

Iedereen (bewoner gebruiker, familielid, personeelslid,…) kan terecht bij de afdelings- of dagelijks verantwoordelijke voor een opmerking, een suggestie of een klacht. Ook bij grensoverschrijdend gedrag kan u gebruik maken van deze klachtenregeling. Klachten kunnen vanzelfsprekend ook schriftelijk ingediend worden.

Op elke afdeling staat ook een klachten en suggestiebus waarin deze kunnen gedeponeerd worden.

Een organisatie kan leren uit fouten, grondig onderzoek zal uitgevoerd worden om daarna  preventieve maatregels te kunnen treffen om de werking te verbeteren.

De verantwoordelijke handelt alle klachten persoonlijk af. Hij of zij onderzoekt de klacht waarbij de betrokken partijen recht hebben om gehoord te worden, de privacy van de betrokken partijen verzekerd moet zijn en de klager kan rekenen op een onpartijdige afhandeling van zijn klacht. De klachten worden genoteerd in het klachtenregister.

Het gevolg van de klacht wordt persoonlijk binnen 1 maand volgend op de klacht, meegedeeld aan de indiener van de klacht. Via de gebruikersraad wordt het klachtenbeleid toegelicht.